STREAM
Najdete nás také na Facebooku

PravidlaMISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Mistrovství ČR je otevřené. Titul Mistr ČR bude udělen občanům ČR v kategoriích 1A Elite, Loopování (2A), 3A, Offstring (4A), Freehand (5A) , případně X divize (viz níže).


Soutěžící v kategoriích 1A Elite musí být aktivním členem CYA. (Členem se může soutěžící stát i přímo na yoyo mistrovství a nebo na webu CYA) Soutěžící se mohou přihlásit do jedné z výkonnostních kategorií (1A Junior, 1A Advanced, 1A Elite) a/nebo do kategorie 1A Women, 2A, 3A, 4A, 5A. Soutěžící v kategorii 1A Women mohou být pouze ženy.
Pravidla freestyle:

Freestyle se řídí pravidly IYYF, k nahlédnutí např. v tomto odkaze.


Seed do finále 1A Elite

Jakub Dekan - Mistr ČR 2014, vítěz NYC 2015, vítěž TYC 2015, vítěz SMYC 2015
Matyáš Racek - vítěz SLYZ 2015Všeobecná pravidla povinných triků:

 • Trik musí být zakončen chycením yoya do jedné ruky, aniž by se při návratu odrazilo o tělo nebo by chycení pomohla ruka druhá.
 • Po zakončení triku musí být vždy správně navinut provázek (bez uzlu). Rozhodčí si může vždy vyžádat kontrolu provázku.
 • Všechna yoya musí být schopna vykonat minimálně 3-vteřinového sleepera. Rozhodčí si může kdykoliv vyžádat kontrolu této vlastnosti.
 • Prostor pro provedení triku je vyznačen páskou, inkoustem, křídou nebo jakýmkoliv jiným zřetelným způsobem, přičemž šířka značení se považuje za prostor mimo hrací plochu.
 • Velikost hrací plochy je čtverec o velikosti 100×100 cm.
 • Každý hod v hracím prostoru se automaticky považuje za pokus o trik.
 • Všechny triky musí být provedeny tak, že soutěžící stojí oběma nohama uvnitř hrací plochy. Jakýkoliv pokus soutěžícího s nohou (nohama) mimo prostor se považuje za neúspěšný pokus.
 • Pro soutěžícího, který je právě na řadě (je na pódiu ale stojí mimo vyznačený prostor), jsou povoleny pouze tyto triky: throwdown, sleeper, bind, forward pass, jeden loop the loop nebo úpravy stringu.
 • Pokus o soutěžní trik je automaticky považován za neúspěšný pokus v daném triku.
 • Pokud se soutěžící nachází mimo hrací plochu může string upravovat buď manuálně nebo natažením nového stringu stejné délky jako byl string předchozí.
 • Pokud nohy soutěžícího opustí při vykonávání triku vyznačený prostor, automaticky se daný trik považuje za neúspěšný.
 • Pokud není u triku uvedeno jinak, nejsou při jeho vykonávání povoleny jakákoliv minutí stringu a podobné chyby.
 • Soutěžící může použít jakékoliv yoyo. Pokud není uvedeno jinak, je možné použít pouze jedno yoyo, jejich výměna je možná pouze pokud to povolí rozhodčí (rozbití yoya apod.). Na tie-break se musí použít pouze jedno a to stejné yoyo , se kterým soutěžící předváděl předchozí triky.
 • Zkracování stringu pomocí omotávání okolo ruky nebo prstu za účelem jednoduššího provedení triku je zakázáno. Všechny triky musí být provedeny s plnou délkou stringu.
 • Opakování daného triku je možné tak dlouho, dokud jeho provedení je čisté. Tzn. je možné místo deseti loopů provést loopů 20, s tím že zakončení musí být čisté. Bodové ohodnocení však zůstává stejné. Opakování triku však nesmí být nižší než požadují pravidla.
 • Jakýkoliv soutěžící, který není právě hodnocen a bude rušit právě hodnoceného soutěžícího nebo rozhodčího v jeho výkonu, může být diskvalifikován.
 • Rozhodnutí rozhodčího je konečné.Specifcká pravidla jednotlivých kategorií:


Specifická pravidla pro kategorii 1A:

 • Není povoleno použít více než jedno yoyo najednou. Pokud soutěžící poruší toto pravidlo, rozhodčí mu neudělí při používáni tohoto yoya žádné plusové body, ale mohou nadále udělovat body mínusové.
 • Není povoleno sundavat provázek z yoya (offstringové triky). Pokud soutěžící poruší toto pravidlo, rozhodčí mu neudělí při používáni tohoto yoya žádné plusové body, ale mohou nadále udělovat body mínusové.
 • Není povoleno použít yoyo s protizávažím (counter-weight). Pokud soutěžící poruší toto pravidlo, rozhodčí mu neudělí při používáni tohoto yoya žádné plusové body, ale mohou nadále udělovat body mínusové.
 • Moebius a triky typu “skyrocket” jsou povoleny.
 • Typické triky a jejich části které jsou hodnoceny jsou mimo jiné: mounts, dismounts, string hits, hops, grinds, lacerations, release catches (like suicides/Iron Whips), slack catches, re-generations, binds apod.

 • Specifická pravidla pro kategorii 2A:
  • Rozhodčí neudělují body dokud nejsou používány obě yoya najednou.
  • Není povoleno použít více než dvě yoya najednou. Pokud soutěžící poruší toto pravidlo, rozhodčí mu neudělí při používáni tohoto yoya žádné plusové body, ale mohou nadále udělovat body mínusové.
  • Typické triky a jejich části které jsou hodnoceny jsou mimo jiné: loops, punches, wraps, tanglers, moons, hops, stalls, worlds, transitions, re-generations apod.

  • Specifická pravidla pro kategorii 3A:
   • Rozhodčí neudělují body dokud nejsou používány obě yoya najednou.
   • Není povoleno použít více než dvě yoya najednou. Pokud soutěžící poruší toto pravidlo, rozhodčí mu neudělí při používáni tohoto yoya žádné plusové body, ale mohou nadále udělovat body mínusové.
   • Typické triky a jejich části které jsou hodnoceny jsou mimo jiné: typy 1A triků provedené se dvěma yoyi, tanglers, worlds, grinds, wraps, loops apod.

   • Specifická pravidla pro kategorii 4A:
    • Je povolen jakýkoliv počet “offstringových” yoyí najednou.
    • Typické triky a jejich části které jsou hodnoceny jsou mimo jiné: typy triků 1A
    • Typické triky a jejich části které jsou hodnoceny jsou mimo jiné: launches, tosses, catches, regenerations, grinds, intentional bounces off body parts or the stage back to a catch, boingys or other types of bounces between strings.
    • Triky a jejich části provedené méně riskantním způsobem jsou hodnoceny méně než typicky offstringové triky kdy se yoyo objevuje mimo provázek apod.

    • Specifická pravidla pro kategorii 5A:
     • Body jsou udělovány jen pokud je counter-weight (protizávaží) aktivně využíván a nebo přesouván mezi rukami. Triky prováděné s držením protizávaží v ruce po celou dobu jsou považovány za 1A triky a jsou hodnoceny málo nebo vůbec.
     • Může být použito libovolné množství yoyí s protizávažím najednou i lobovolné množství protizávaží najednou.
     • Typické triky a jejich části které jsou hodnoceny jsou mimo jiné: typy triků 1A s využitím protizávaží, aerial releases and catches, grinds apod.


     • Rozhodnutí rozhodčích jsou konečná.
     • Protesty je možno podávat s vkladem 200,- hlavnímu rozhodčímu. Protest bude přezkoumán předem stanovenou komisí (jury) a při shledání oprávněnosti protestu a kladném vzřízení bude vklad vrácen.
     KATEGORIE


     1A JUNIOR (MUŽI DO 15 LET, ŽENY BEZ OMEZENÍ)

     Finále - Triklist. Na každý trik jsou dva pokusy. První úspěšný je ohodnocen 5-ti body, druhý pak 3-mi body. Pokud se trik nepovede ani na druhý pokus, soutěžící obdrží 0 bodů. Dále pravdila YYMČR. Vítěz je určen prostým součtem bodů. Při bodové shodě soutěžících rozhodne tie break.


     Tricklist:
     • Sleeper (5 sek.) - video #1 / video#2
     • Walk the dog (30 cm) - video #1 / video#2
     • Forward pass - yoyo musí být chyceno rukou s dlaní nahoru - video #1
     • Around the world - yoyo musí být chyceno rukou s dlaní nahoru - video #1 / video#2
     • Elevator – yoyo nesmí pouze dojet k horní ruce, ale musí vyjet nad ní, přpadně přes ní - video #1 / video#2
     • Rock the baby (3 zhoupnutí) - video #1 / video#2
     • Stop and go - video #1 / video#2
     • Braintwister - video #1 / video#2
     • Man on the Flying Trapeze (Trapeza) - video #1 / video#2
     • Double or nothing - je zakázano odstrkování provázků palcem, provázek musí být na obou ukou omotán pouze přes jeden prst, zakončení je povoleno jak vyhozením do trapezy, tak dismountem - video #1 / video#2

     • Tie break: Trapeza na první nahození (v případě potřeby další triky z tohoto tricklistu) - video #1 / video#2
     • Rozhodčí budou uznávat všechny správné verze triků ve správném počtu opakování. Případné nejasnosti konzultujte s rozhodčími ve vymezeném čase před začátkem soutěže.


     • 1A ADVANCED

      Kvalifikace - Sport ladder. Na každý trik má soutěžící pouze jeden pokus, možné jsou dvě chyby. Při třetí chybě soutěžící končí a započítává se mu poslední splněný trik. V případě nerozhodného výsledku a nutnosti rozhodnut mezi soutěžícími rozhoduje dále v tomto pořadí – první pokažený trik (čím později, tím lépe), tie break na poslední povedný trik (max. 5 opakování), tie break (iron whip max. 20x, dále suicide max. 20x), losování. Dále pravidla YYMČR.


      Finále - minutový (1:00) freestyle. Prvních pět soutěžících postupuje dál do finále formou . Maximální počet cizinců ve finále je dva. Další postupující do maximálního počtu deseti soutěžících (včetně 4 cizinců) mohou do freestylu přidat rozhodčí. Dále pravidla YYMČR sekce freestyle.


      Tricklist:
      • Rock the baby (3 zhoupnutí) - video #1 / video#2
      • Zipper 3x - trik musí být prováděn ve správné rovině, první mount musí proveden undermountem - video #1
      • Boomerang 3x (dotek rukou) - video #1 / video#2
      • Braintwister 5x - video #1 / video#2
      • Double or nothing - je zakázano odstrkování provázků palcem, provázek musí být na obou ukou omotán pouze přes jeden prst, zakončení je povoleno jak vyhozením do trapezy, tak dismountem - video #1 / video#2
      • Eli hops 3x (dotek rukou) - video #1
      • Split the atom - video #1
      • Kwijibo - zakončení by mělo být vyhozením do trapezy, povoleno je i zakončení dismountem - video #1
      • Skin the gerbil - video #1 / video#2
      • Mach 5 3x - video #1
      • Plastic whip - musí být jasně vidět správné chycení provázků, před vrácením yoya do ruky ukázat rozhodčím - video #1
      • Boing-e-boing 3x - video #1
      • Shockwave - je nutné správné provedení magic dropu, další mount může být na vnitřní i vnější porvázek, trik musí končit trapezou - video #1
      • Cold Fussion - video #1
      • Hook - při nahazovaní na hook je povolen pinwheel - video #1
      • Triple or nothing - je zakázano odstrkování provázků palcem, provázek musí být na obou ukou omotán pouze přes jeden prst, zakončení je povoleno jak vyhozením do trapezy, tak dismountem - video #1
      • Suicide 2x - první smyčka může být chycena na jakýkoliv prst, další však musí být chycena na ten samý, provázek nesmí být přetočen, ja zakázáno před odhozením oko zvětšovat dalším prstem - video #1
      • Spirit Bomb - video #1
      • Iron Whip 2x - musí být jasně vidět správné chycení provázků, před vrácením yoya do ruky ukázat rozhodčím - video #1

      • Tie break: poslední kompletní trik dosažený soutěžícími mezi nimiž je potřeba rozhodnout.
      • Rozhodčí budou uznávat všechny správné verze triků ve správném počtu opakování. Případné nejasnosti konzultujte s rozhodčími ve vymezeném čase před začátkem soutěže.


      • 1A ELITE

       Kvalifikační tricklist (pouze při účasti více než 40-ti soutěžících) - formou Sport ladder, to znamená na každý trik pouze jeden pokus, možná jedna chyba, při druhé chybě soutěžící končí a započítává se mu poslední splněný trik. V případě nerozhodného výsledku a nutnosti rozhodnut mezi soutěžícími rozhoduje dále v tomto pořadí – první pokažený trik (čím později, tím lépe), tie break na poslední povedný trik (max. 5 opakování), tie break na jiný trik z tricklistu, losování.       Tricklist Elite:
       • Kwijibo - zakončení by mělo být vyhozením do trapezy, povoleno je i zakončení dismountem - video #1
       • Grind (jakkoliv) - video #1
       • Gyroscopic flop (jakkoliv) – yoyo se musí otočit alespoň o 180° - video #1
       • Mach 5 -> Boing-E-Boing -> Mach 5 - video #1 / video#2
       • Kamikaze - video #1
       • Spirit Bomb with cheese whip mount - video #1 / video#2
       • Iron whip 3x - musí být jasně vidět správné chycení provázků, před vrácením yoya do ruky ukázat rozhodčím - video #1
       • Flying green triangles 3x - video #1
       • Suicide 3x - první smyčka může být chycena na jakýkoliv prst, další však musí být chycena na ten samý, provázek nesmí být přetočen, ja zakázáno před odhozením oko zvětšovat dalším prstem - video #1
       • Superman - video #1
       • Rozhodčí budou uznávat všechny správné verze triků ve správném počtu opakování. Případné nejasnosti konzultujte s rozhodčími ve vymezeném čase před začátkem soutěže.

       • Kvalifikace - minutový (1:00) freestyle pro maximálně 40 soutěžících, přímo do kvalifikačního freestylu bude nasazeno 20 nejlepších přihlášených dle aktuálního pořadí Poháru CYA . Dalších 20 soutěžících vzejde z kvalifikačního tricklistu.


        Finále - tříminutový (3:00) freestyle. Na MČR jsou přímo do finále nasazeni všichni vítězové soutěží kategorie A Poháru CYA a obhájce vítězství z předchozího roku. Počet soutěžících ve finále Elite je 15. Další postupující do maximálního počtu dvaceti soutěžících mohou do freestylu přidat rozhodčí. Dále pravidla YYMČR sekce freestyle.        1A OPEN – MEZINÁRODNÍ KATEGORIE

        Finále - tříminutový (3:00) freestyle. Dále pravidla YYMČR sekce freestyle.        2A, 3A, 4A, 5A

        Tato kategorie se skládá pouze z finále – tříminutový (3:00) freestyle. Kvalifikace (freestyle 1:00) může být v jednotlivých kategoriích přidána pokud počet soutěžících bude větší než 10. Povolené styly yoyování jsou, dle názvu kategorie: 2A, 3A, 4A nebo 5A a to vždy pouze jeden daný styl v kategorii. Dále pravidla YYMČR sekce freestyle. Při nízkém počtu přihlášených mohou být některé z těchto kategorií sloučeny do tzv. kategorie X, v této je pak dovoleno použití více stylů yoyování dle sloučených kategoriích.


        O tom, které kategorie se sloučí dohromady, se rozhodne 22. října 2015 na základě počtu přihlášených do jednotlivých kategorií. Minimální počet přihlášených na vypsání samostatné kategorie je 5.

Sport ladder ( 1A Advanced, 1A Elite )

 • Na každý trik je pouze jeden pokus.
 • Možná je pouze jedna chyba (1A Elite) nebo dvě chyby (1A Advanced).
 • Při vyčerpání počtu možných chyb soutěžící končí a započítává se mu poslední splněný trik.
 • V případě nerozhodného výsledku a nutnosti rozhodnut mezi soutěžícími rozhoduje dále v tomto pořadí – první pokažený trik (čím později, tím lépe), tie break na poslední povedný trik (max. 5 opakování), tie break na jiný trik z tricklistu, losování.


Tricklist ( 1A Junior )

 • Na každý trik jsou dva pokusy.
 • První úspěšný je ohodnocen 5-ti body, druhý pak 3-mi body.
 • Pokud se trik nepovede správně ani na druhý pokus, soutěžící obdrží 0 bodů. Vítěz je určen prostým součtem bodů.
 • Při bodové shodě soutěžících rozhodne Tie break (Trapeza na první nahození nebo v případě potřeby další triky z tricklistu).


Hudba

 • Hudba se nahrává přes registrační formulář na tomto webu.
 • Pokud nestihnete hudbu nahrát nebo se budete registrovat až na místě svojí hudbu přineste ve POUZE formátu MP3 a POUZE na obyčejném flashdisku. Pokud této možnosti využijete tak se vaše startovné automaticky zvedá o 200,- Kč pro jakoukoliv divizi.
 • MP3 flashdisky jako USB MP3 přehrávače, iPod, iPhone, mobilní telefony, tablety apod. jsou nepřípustné!
 • Muzika nesmí obsahovat žádné rasistické podtexty a jiné nepřípustné prvky (sprostá slova, apod.). Pokud si nejste jisti svým výběrem, poraďte se dopředu se sudími. Nedodržení tohot pravidla může vézt k diskalifikaci soutěžícího!
 • Skladba, kterou chcete použít, musí být v jedné stopě. Pro freestyle bude přehrána pouze jedna stopa. Pokud je skladba delší než určený čas, např. tři minuty, bude zastavena mezi 3:00 a 3:01.
 • Pokud je kratší, ukončuje freestyle (konec stopy znamená konec freestylu).
 • Pokud se muzika náhodně zastaví, může si soutěžící vybrat, zda bude pokračovat tam kde se hudba zastavila, nebo začne freestyle znova.
 • V případě, že dojde omylem ke spuštění jiné skladby, než si soutěžící vybral, může soutěžící svůj freestyle zastavit a požadovat spuštění vybrané skladby (freestyle provedený na chybně puštěnou muziku se do hodnocení NEZAPOČÍTÁVÁ).